LES PUBLICACIONS

Sense difusió la recerca perd bona part del seu sentit. No només la difusió de la recerca en si resulta fonamental, sinó la seva divulgació a partir de plantejaments assequibles a tots els públics. Els centres d'estudis locals i comarcals efectuen, a través de les seves publicacions, aquesta tasca fonamental de difusió i divulgació, enfrontant-se -això sí- a les dificultats inherents a l'economia de mercat. L'empenta pròpia dels centres per a aconseguir el finançament necessari prova, dia rera dia, de trencar la lògica implacable del benefici immediat.

Martí Marín i Corbera

Presentació de la Història de l'Hospitalet. 1997.