El Patronat Francesc Eiximenis ha creat recentment la convocatòria anyal de dues beques adreçades principalment als estudiosos de la història local per tal de recolzar la recerca indivisual i/o col·lectiva. L'àmbit coincideix amb les comarques de Girona on se situen els centres d'estudis adscrits al Patronat Francesc Eiximenis, als membres dels quals s'adreça, en especial, aquesta convocatòria -sense menystenir estudiosos d'altres procedències- per tal de donar suport i facilitar la realització de treballs de recerca, preferentment pluridisciplinars i intercomarcals sobre temes tant de ciències socials com naturals.

Molts són els centres d'estudis que, com el Patronat Francesc Eiximenis, convoquen, amb l'esforç, premis, beques o borses d'estudi, per incitar i promoure la recerca en els seus àmbits geogràfics.

Pere Freixas i Camps

Lliurament de la I beca Vicenç Plantada. 1994. Centre d'Estudis Molletans

 

 

Sopar del III Premi d'assaig "Artur Bladé i Desumvila. 1987. Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre

Becaris del Patronat Eiximenis. 1998