... Si ens endinsem en les interioritats de les pecularitats de la propietat de la seu veiem que només 6 entitats la tenen com a pròpia, 6 més la tenen com a llogada -representa un 9% per a cada opció-, i en canvi 41 actuen en seus cedides per part d'altres entitats i organismes -el 62%- del total, xifra que implica que moltes de les entitats del col·lectiu de centres depenen, potser massa, d'altres organismes, aspecte que en alguns dels casos, segurament, resta potencial d'actuació en funció de la penúria de mitjans i pel fet d'haver d'adequar-se a espais no pensats específicament per menesters culturals.

El Llibre Blanc dels Centres d'Estudis de Catalunya

Antiga Escola Industrial d'Arts i Oficis.

Hi té estatge la Fundació Bosch i Cardellach

 

Edifici del col·legi de Sant Ignasi. Seu del Centre d'Estudis del Bages

Biblioteca de l'Institut d'Estudis Vallencs

 

Sant Roc, seu de l'Institut d'Estudis Vallencs

Estatge de l'Institut d'Estudis Comarcals del Montsià

 

 

Són pocs els centres d’estudis que gaudir d’espais com els que apareixen a les imatges, molts disposen d’espais petits i d’altres ni tan sols tenen un lloc on reunir-se.